02862702191

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 202-110mm

Dùng lọc định tính, lọc cặn cho hóa chất trong phòng thí nghiệm

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 202-110mm

Giấy lọc PTN Newstar 202-110mm

Xuất xứ: TQ

Đường kính 110mm

Ứng dụng: lọc cặn hóa chất, lọc dùng dịch trong phòng thí nghiệm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 202-110mm

Giấy lọc PTN Newstar 202 - 110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 202-110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 202 - 110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 202-110mm

Giấy lọc cặn hóa chất Newstar 2020 - 110mm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu 

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc các loại chín hãng & gia công theo yêu cầu

sản phẩm lọc chất lỏng cao cấp đông châu

vải lọc nước công nghiệp đông châu