02862702191

1003-150, Giấy Lọc Số 3 Đường Kính 150mm

Là loại giấy lọc định tính trung bình 6 micron, đường kính 150mm

1003-150, Giấy Lọc Số 3 Đường Kính 150mm

Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

Mã hàng: 1003-150, lọc định tính (không cân cặn, không đốt sấy)

Ứng dụng: lọc sạch cặn dung dịch, lọc cặn hóa chất trong phòng thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm sinh học, địa chất...

Đông Châu cung cấp giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

02862702191, lienhe@dongchau.net

Giấy lọc phòng thí nghiệm whatman số 3 1003-150

Giấy lọc định tính số 3, đường kính 150mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm whatman số 3 1003-150

Đại lý phân phối giấy lọc PTN Whatman

Giấy lọc phòng thí nghiệm whatman số 3 1003-150

Giấy lọc Whatman số 3 dùng trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, địa chất, điện tử, môi trường

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu 

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc các loại chín hãng & gia công theo yêu cầu

sản phẩm lọc chất lỏng cao cấp đông châu

vải lọc nước công nghiệp đông châu