02862702191

Giấy Lọc Whatman 1005-110 Phòng Thí Nghiệm

Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5 um, 110 mm, dùng lọc cặn hóa chất trong phòng thí nghiệm

Giấy Lọc Whatman 1005-110 Phòng Thí Nghiệm

Giấy lọc Whatman 1005-110 phòng thí nghiệm

Lọc chậm, 2,5 micron, dùng lọc định tính

Đường kính 110mm

Đông Châu cung cấp giá sỉ toàn quốc giấy lọc Whatman 1005-110 và các loại giấy lọc Whatman phòng thí nghiệm khác

02862702191, lienhe@dongchau.net

Giấy lọc Whatman 1005-110 phòng thí nghiệm

Giấy lọc Whatman 1005-110 lọc cặn hóa chất

Giấy lọc Whatman 1005-110 phòng thí nghiệm

Đại lý phân phối giá sỉ giấy lọc Whatman 1005-110

Giấy lọc Whatman 1005-110 phòng thí nghiệm

Giấy lọc Whatman định tính đường kính 110mm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu 

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc các loại chín hãng & gia công theo yêu cầu

sản phẩm lọc chất lỏng cao cấp đông châu

vải lọc nước công nghiệp đông châu