02862702191

Sản phẩm lọc chất lỏng và Lọc khí Đông Châu

Túi lọc chất lỏng, vải lọc, lõi lọc và Bình lọc chất lỏng túi, bình lọc lõi. Giấy lọc phòng sơn, khung lọc khí, tấm carbon, bông lọc bụi và bông lọc thủy tinh

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp sản phẩm lọc chất lỏng và lọc khí công nghiệp của AAF, Camfil, Eaton, FSI, Graver, Purolator, Pentair, GE, Universal, Parker, 3M...Liên hệ để nhận thông tin chi tiết 08 3910 0189