02862702191

Vải lụa NMO Nylon mesh

Vải lụa NMO hay lưới dệt NMO kiểu dệt Monofilament cấp độ lọc từ 25 micron đến 1200 micron dùng lọc mật ong, lọc dầu ăn, lọc rong tảo, lọc giáp xác, lọc trứng cua trong nuôi tôm giống, nuôi tôm hùm, nuôi thủy sản

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối vải lụa NMO, lưới dệt Nylon mesh, vải Monofilament trên toàn quốc với giá sĩ 08 3910 0189