02862702191

Giấy lọc cặn chất lỏng và Lọc khí công nghiệp

Giấy lọc hóa chất, giấy lọc cặn, giấy lọc dầu và giấy lọc bùn, giấy lọc trơn MGPT và giấy lọc MGPP. Giấy lọc bụi, giấy lọc khí công nghiệp, giấy lọc PE

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp các loại giấy lọc dùng lọc chất lỏng trong sản xuất công nghiệp và lọc bụi, lọc khí. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189