02862702191

1541-055 Giấy Lọc Whatman Cho Phòng Thí Nghiệm

Là Giấy lọc định lượng 541, nhanh 22 um, 55 mm, không tro, dùng lọc cặn và đốt cân chính xác lượng cặn trong dung dịch cần lọc

1541-055 Giấy Lọc Whatman Cho Phòng Thí Nghiệm

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Ứng dụng: dùng lọc dung dịch hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học, lọc cặn trong phòng thí nghiệm hóa hộc, Y - sinh học, môi trường...

Đông Châu cung cấp giá sỉ giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

02862702191, lienhe@dongchau.net

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Giấy lọc địng lượng không tro 1541-055

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Đông Châu phan phối giá toàn quốc giáy lọc cặn không tro Whatman

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm dược phẩm, y học, sinh học, hóa học

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu 

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc các loại chín hãng & gia công theo yêu cầu

sản phẩm lọc chất lỏng cao cấp đông châu

vải lọc nước công nghiệp đông châu