02862702191

Tâm thấm dầu tràn công nghiệp

tấm giấy gom dầu tràn từ máy móc thiết bị

Bông thấm dầu, tấm thấm dầu, tấm hút dầu công nghiệp là dạng tấm mảnh phù hợp để kiểm soát rò rỉ, thường được sử dụng trong các lĩnh vực dễ xảy ra rò rỉ