02862702191

Tấm Thấm Hóa Chất 3M P-110

Độ xốp cao, thấm hút nhanh và nhiều hóa chất rơi vãi, rò rỉ, đổ tràn

Tấm Thấm Hóa Chất 3M P-110

Tấm thấm hóa chất 3M P110

Màu sắc: màu vàng

Kích thước 280 x 330mm, 50 tấm/ thùng

Ứng dụng: dùng lau, thấm hút hóa chất rơi vãi, hóa chất đỏ tràn, rò rỉ trên bề mặt sàn, dùng trong phòng thí nghiệ, hoặc nhà máy, kho chứa hóa chất

Đông Châu cung cấp giá sỉ toàn quốc sản phẩm thấm hóa hóa chất 3M P-110 và các sản phẩm 3M khác như băng keo công nghiệp, băng keo điện, bảo hộ lao động 3M

02862702191, lienhe@dongchau.net

Tấm thấm hóa chất 3M P110

Tấm thấm hút hóa chất 3M P-110

Tấm thấm hóa chất 3M P110

Tấm lau hóa chất tràn, lau hóa chất rơi vãi 3M P110

Tấm thấm hóa chất 3M P110

Tấm lau và thấm hút hóa chất 3M P110 màu vàng

Các loại tấm thấm hút hóa chất khác

Tấm thấm hút hóa chất Spilyfter của Mỹ: 41 x 46 cm

Tấm thấm hút hóa chất của TQ: 41 x 46cm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu 

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc các loại chín hãng & gia công theo yêu cầu

sản phẩm lọc chất lỏng cao cấp đông châu

vải lọc nước công nghiệp đông châu